ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ ΑΡΘΡΑ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ >

4 λόγοι για αντλία θερμότητας

4 λόγοι για να εξετάσετε το ενδεχόμενο εγκατάστασης αντλίας θερμότητας

1. Μείωση κόστους

Χρησιμοποιώντας θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον, οι  αντλίες θερμότητας μπορούν να πολλαπλασιάσουν την ποσότητα ενέργειας που παρέχεται  για την λειτουργία τους. Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι από 1 kWh ηλεκτρικής  ενέργειας που παρέχουμε στην αντλία θερμότητας, παίρνουμε έως και 5,5 kWh  θερμικής ενέργειας, την οποία μπορούμε στη συνέχεια να διανείμουμε σε συστήματα  ζεστού νερού και θέρμανσης.

 

Αυτή η αύξηση, και επομένως η απόδοση, περιγράφεται από τον  συντελεστή απόδοσης COP. Ο συντελεστής απόδοσης κατά τη διάρκεια της περιόδου  θέρμανσης δεν είναι σταθερός, αλλά αλλάζει ανάλογα με το εξωτερικό περιβάλλον.Στην τεχνική τεκμηρίωση της αντλίας θερμότητας, η τιμή COP σημειώνεται υπό τιςδεδομένες εξωτερικές συνθήκες, π.χ. A7/W35, όπου A7 είναι η θερμοκρασία του  εξωτερικού περιβάλλοντος σε °C και W35 είναι η θερμοκρασία του νερού στο  σύστημα θέρμανσης, επίσης σε °C.

 

Ωστόσο, για την τέλεια κατανόηση των παραμέτρων λειτουργίας  ενός δεδομένου μοντέλου αντλίας θερμότητας, συνιστάται να ζητήσετε ένα  διάγραμμα απόδοσης της λειτουργίας. Δείχνει γραφικά την απόδοση και το  συντελεστή απόδοσης ενός συγκεκριμένου τύπου αντλίας θερμότητας για μια  δεδομένη θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, μπορείτε στη  συνέχεια να υπολογίσετε ακριβώς ποια θα είναι η εξοικονόμηση θέρμανσης κατά τη  διάρκεια του έτους.

 

2. Λειτουργία πολλαπλών χρήσεων

Εκτός από τη θέρμανση και το ζεστό νερό, οι αντλίες  θερμότητας επιτρέπουν επίσης την ψύξη. Όλες οι αντλίες  θερμότητας που  διαθέτουν  αναστρέψιμη βαλβίδα είναι ικανές για αυτό. Αυτό αναστρέφει την αντλία  θερμότητας και το αποτέλεσμα είναι κρύο νερό να κυκλοφορεί στην ενδοδαπέδια  θέρμανση ή στους σωλήνες καλοριφέρ.

 

Επιπλέον, οι αντλίες θερμότητας εδάφους-νερού, οι οποίες  λαμβάνουν ενέργεια από υπόγεια πηγάδια, έχουν το πλεονέκτημα της παθητικής  ψύξης σε σύγκριση με άλλους τύπους. Στην παθητική ψύξη, ενεργοποιείται μόνο η  αντλία κυκλοφορίας και το κρύο που συσσωρεύεται στην γεώτρηση κατά τη διάρκεια  του χειμώνα κατανέμεται μέσω αυτής κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Με  παθητική ψύξη, η γεώτρηση αναγεννάται και αποκτά καλύτερες παραμέτρους για  θέρμανση κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης.

 

3. Μεγάλη διάρκεια ζωής

Με υψηλότερη τιμή αγοράς, το βασικό κριτήριο είναι η μεγάλη  διάρκεια ζωής της συσκευής. Οι σημερινές μονάδες αντλιών θερμότητας έχουν  σχεδιαστεί για να λειτουργούν για περίπου 20 χρόνια. Ωστόσο, η διάρκεια ζωής  εξαρτάται από τη σωστή επιλογή και τις τακτικές επιθεωρήσεις σέρβις της αντλίας  θερμότητας.

 

Κατά την επιλογή μιας συγκεκριμένης συσκευής, είναι  απαραίτητο να ληφθούν υπόψη όλες οι απαιτήσεις της λειτουργίας, όπως ο τύπος  του συστήματος αντλίας θερμότητας, η απώλεια θερμότητας του κτιρίου ή ο τύπος  θέρμανσης (ενδοδαπέδια θέρμανση / καλοριφέρ). Όταν αγοράζετε μια αντλία  θερμότητας από την STIEBEL ELTRON, επιλέγουμε την καταλληλότερη συσκευή για τις  ανάγκες και τις απαιτήσεις σας για να εξασφαλίσουμε την απαιτούμενη διάρκεια  ζωής.


4. Δυνατότητα επιδοτήσεων

Αν και οι αντλίες θερμότητας δεν είναι από τα φθηνότερα συστήματα θέρμανσης όσον αφορά το κόστος αγοράς, το κόστος τους αντισταθμίζεται επαρκώς από μακροπρόθεσμα οφέλη. Επιπλέον, μπορείτε να επωφεληθείτε από την βοήθεια επιδοτήσεων.

Ανάλογα με το σύστημα που αγοράζεται, οι επιδοτήσεις είναι σε θέση να μειώσουν την περίοδο αποπληρωμής έως και κατά το ήμισυ. Στο πλαίσιο των κανόνων του προγράμματος που ισχύει, ο τύπος αντλίας θερμότητας αέρα-νερού δικαιούται επιδότηση για σκοπούς θέρμανσης και ζεστού νερού. Ωστόσο, για να λάβετε επιδοτήσεις, πρέπει να πληροίτε ορισμένες προϋποθέσεις.

Σχετικά προϊόντα